↑ Terug naar Handboek

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement:

1. De regels van het huishoudelijk reglement dienen door alle leden van de MTRC-Wormer opgevolgd te worden.

2. De regels van dit reglement kunnen desgewenst door het bestuur of door de algemene ledenvergadering gewijzigd c.q. aangepast worden.

3. Een ieder die het clubgebouw betreedt doet dit op eigen risico.

Tevens zal hij of zij nimmer de club aansprakelijk kunnen stellen voor het vergoeden van goederen die stuk zijn gemaakt of ontvreemd.

4. Leden dienen zich in en om het gebouw rustig en ordentelijk te gedragen.

5. Achter de bar is alleen het barpersoneel (door het bestuur aan te wijzen),
op roulatie basis toegestaan.

6. Het club gebouw is voor de MTRC-W op donderdag avond van 19.30 – 23.30 uur geopend.

Van deze tijden kan door het bestuur of leden van het bar team afgeweken worden.

7. Zorg dat je op tijd aanwezig bent want de wedstrijden beginnen op tijd. 

8. Tijdens de training en wedstrijdavonden is een vlot verloop van het race in handen van de wedstrijdleiding die tevens de bevoegdheid heeft om zaken die te maken hebben met de trainingen, wedstrijden, baancommissarissen, trainingstijden en verdere reglementen betreffende deze zaken op een zo goed mogelijke manier te verzorgen.

9. Zorg dat je raceauto start klaar is voordat de wedstrijd begint.

Dit zorgt voor een soepel verloop van de wedstrijden en voorkomt hinderlijk wachten voor andere coureurs.

10. Elk lid heeft rechten en plichten.

Dit geld voor de taak van baancommissaris, wedstrijdleiding en teller bediening.

Ieder clublid zal volgens een roulatieschema de wedstrijdleiding op zich nemen, dit om een ieder vertrouwd te maken met het systeem.

De coureurs die niet in de wedstrijd zijn ingedeeld zullen als baancommissaris worden ingezet.

Als de wedstrijd is verreden dan zijn deze rijders de volgende baancommissaris.

11. Het is ten aller tijden niet toegestaan om te eten of te drinken aan de baan, tijdens de race moeten de baancommissarissen beide handen vrij hebben.

12. Betaling van de contributie geschiedt per jaar en dient te worden voldaan bij de penningmeester.

De voorkeur wordt gegeven aan overschrijving op het rekening nr. van de penningmeester en dient binnen twee maanden na aanvang van het seizoen te zijn voldaan, mocht dit niet lukken neemt dan tijdig contact op met de penningmeester om dit in termijnen te voldoen.

Beëindiging van het lidmaatschap zal uiterlijk op de 1e wedstrijd dag/avond van het nieuwe seizoen schriftelijk bekend gemaakt moeten zijn aan het secretariaat van de club.

Is men aan het raceseizoen begonnen en stopt men voor de aangegeven betalingsperiode van 2 maanden dan dient men het volle contributiebedrag alsnog te voldoen.

13. Clubleden zijn in alle redelijkheid verplicht andere clubleden te helpen met zaken die het slotracen aangaan.